$left
$middle

Skolledning

Munkhätteskolans ledningsgrupp sitter samlat i byggnad H, via administrationen nås ledningen efter bokade tider. Lättast att nå någon av skolledarna är vi email, nedan finner ni samtliga kontaktuppgifter.

Tillsammans arbetar skolledningen för att göra Munkhätteskolan till varje elevs bästa skola som siktar på hög måluppfyllelse och vår vision är Att alla elever är allas elever.

Amela Lagumdzija
Rektor
Telefonnummer: 0721-89 91 46
amela.lagumdzija@malmo.se

Peter Bengtsson
Biträdande rektor årskurs F-3, Fritidshem
Telefonnummer: 0729-62 03 93
peter.bengtsson@malmo.se

Ulrika Lindblom
Biträdande rektor årskurs 4-6, Fritidshem
Telefonnummer: 0766-10 34 28
ulrika.lindblom@malmo.se

Martina Matanovic
Biträdande rektor årskurs 7-9
Telefonnummer: 0728-87 78 55
martina.matanovic@malmo.se

Anna Ubysz
Biträdande rektor Särskola, Fritidshem/LSS
Telefonnummer: 0723-68 56 46
anna.ubysz@malmo.se

Madlene Renck
Administrativ chef
Telefonnummer: 0738-50 24 51
madlene.renck@malmo.se