$left
$middle

Låneregler

På vårt bibliotek finns ett par låneregler för att få ett välfungerande system. Hur man lånar och vilka eventuell avgifter som kan uppstå läser du mer om nedan.

Elever och skolpersonal lånar med lånekort. Lånekorten finns utskrivna och förvaras i skolbiblioteket.

Skolbiblioteket tar inte ut någon avgift för försent återlämnade böcker. Däremot kan du bli ersättningsskyldig om boken slarvas bort eller förstörs. Efter flera muntliga påminnelser om att återlämna boken/böckerna skickas en faktura hem till föräldrarna. Summan är 100-150 kr beroende på bokens värde.

Lånetid

Du får låna böcker cirka 4 veckor. Det går naturligtvis bra att förlänga ditt boklån, förutsatt att boken inte är reserverad. Uppslagsverk och lexikon lånas inte ut. Dessa är märkta med röd lapp - REF.

Vid återlämning är det viktigt att boken avregistreras, därmed att det extra viktigt att du inte ställer böckerna åter direkt i hyllan utan först säkerställer så den blir avregistrerad från ditt lånekonto. Tänk på att inte låna ut en bok till en kompis. Du har ansvar för boken så länge den är utlånad i ditt namn.

Reservera böcker

Är boken du letar efter utlånad går det bra att reservera den, eller gör ett besök på Garaget Biblioteket.