$left
$middle

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Alla barn och elever har rätt att lära och utvecklas i en trygg miljö och att bemötas med respekt. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande mot kränkande behandling. På Neptuniskolan arbetar vi aktivt med detta utifrån vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling samt utifrån aktuell lagstiftning och riktlinjer.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 363.5 kB. (Pdf, 363.5 kB)