$left
$middle

Örtagårds­skolan F-6

Örtagårdsskolan är en F-9 grundskola och en 1-9 anpassad grundskola med ca 540 elever. Vi vill att alla elever ska lyckas i skolan genom att vara delaktiga i sitt eget lärande och att de ska utveckla en tilltro till sin egen förmåga för att kunna nå sin fulla potential. Vi har ett litet högstadium med bara ett spår, dvs bara en klass i var årskurs.

Pedagogerna på skolan arbetar i arbetslag. Vi har tre arbetslag på grundskolan, ett som arbetar med de yngsta eleverna F, ett som arbetar med årskurs 1-3, ett för årskurs 4-6. Fritidshemmet är integrerat i skolan.

Eleverna är indelade i klasser efter ålder och varje klass har en mentor som är ansvarig för kontakten med hemmet och utformningen av individuella utvecklingsplanen med skriftliga omdömen.

Om Örtagårdskolan F-6

Alla elever ska kunna se, förstå och utveckla sitt lärande.

Örtagårdsskolan anpassad grundskola

På Örtagårdsskolan finns en anpassad grundskola för årskurs 1-9.

InfoMentor

InfoMentor Hub är en digital kommunikationskanal mellan skola, elev och vårdnadshavare som förenklar din kontakt med skolan.

För elever och vårdnadshavare i grundskolan

Information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

Kontaktinformation och länkar

sv