$left
$middle

Anpassad grundskola på Örtagårdsskolan F-6

På Örtagårdsskolan finns en anpassad grundskola för årskurs 1-9. Eleverna läser både enligt inriktning ämnen eller ämnesområden. På anpassad grundskola går idag cirka 50 elever, indelade i inriktningarna ämnen och ämnesområden.
Anpassade grundskolans lärmiljö är anpassade utifrån elevernas behov och olika förutsättningar.

I inriktning ämnen läser eleverna samma ämnen som eleverna på grundskolan. Klasserna är mindre till antal elever och personaltätheten hög. Detta gör att undervisningen kan individ- och nivåanpassas utifrån var den enskilda eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling.

I inriktning ämnesområden är fokus på undervisningen inom fem ämnesområden - kommunikation, vardagsaktivitet, verklighetsuppfattning, estetisk verksamhet samt motorik. Att arbeta med självständighet och kommunikation är viktiga inslag i undervisningen inom inriktning ämnesområden.

Förutom klassrummen har vi gemensamma lokaler som sinnesrum, bollrum, vattenlek rum och ADL-kök.

Örtagårdsskolan F-6

 • Örtagårdsskolan F–6

  • Telefon:  040-34 26 04
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Hårds väg 113
sv