$left
$middle

Fritidshem

Örtagårdsskolans fritidshem

Örtagårdsskolans fritidshem består av 5 avdelningar med totalt ca 190 barn.

Ansvarig för fritidshemmet är Bitr. rektor Hanna Billgren 0708210682

Fritidshemmets prioriterade mål 2021/2022 är språkutveckling, natur, teknik och samhälle.

“Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.”

(Lgr 11 kap. 4)

Fritidshemmet arbetar på gruppnivå med följande förmågor:

  • Hälsa och välbefinnande
  • Relationer och förhållningssätt
  • Behov och balans
  • Kommunikation och språk
  • Estetiska uttrycksformer
  • Idéer och problem
  • Företeelser och samband

Avdelningar fritidshem

Pegasus (avdelning Förskoleklass)
Telefon: 0731-45 70 05
Linda Fredriksson (avdelningsansvarig), Sugaal Hassan, Kalle Olsson, Sara Zaaroura, Sirin Assi, Amir Mensure

Enhörningen (avdelningen för klass 1)
Telefon: 0709-48 35 15
Lotta Söderberg (avdelningsansvarig), Alina Al-Zayat, Rabab Habib, Samer Roomi

Gripen (avdelningen för klass 2)
Telefon: 0709-48 24 41
Evelina Seldevall (avdelningsansvarig), Sondos Faghiyazdin, Monique Askelin, Nesrin Dib

Draken (avdelningen för klass 3)
Telefon: 0709-72 43 06
Jona Hartelius Jörpeland (avdelningsansvarig), Lotta Brandt, Tomas Sebelius, Ameina Abdullahi Ismael

Fenix (avdelningen för klass 4-6)
Telefon: 0709-48 13 51
Rickard Nilsson (avdelningsansvarig), Mariem Ghodhbani, Jonathan Johansson,
Zia Sakirovski, Samah Alsoloh

Öppettider fritidshem

Morgonfritids öppnar kl. 06:15.

Fritidshemmet stänger kl. 18.00.

Vi har möjlighet att ha öppet till 18.30 vid behov, detta måste meddelas senast 14 dagar innan.

Öppning (06.15-08.00) och stängning (16.30-18.00) sker på Fritidsklubben Fenix (dörr B1).

Frukost och mellanmål

Frukost serveras mellan kl. 07.30-07.50.

För att alla fritidselever ska hinna äta frukost ska de vara på fritids senast 07.30.

Mellanmålet serveras mellan 14-15, de yngsta äter först och de äldsta sist

Fritidshem stängt

Fritidshemmen för elever i grundskolan och grundsärskolan har stängt följande dagar för kompetensutveckling:

  • 2022-03-16
  • 2022-05-25
  •  

Länkar/Läs mer