$left
$middle

En vuxen kompis

Elever som är mellan 8 och 12 år kan få en mentor som studerar vid Malmö högskola.

Näktergalen är Malmö högskolas mentorsverksamhet. I Näktergalen är studenter på högskolan mentorer åt skolbarn i Malmö. Mentor och barn möts en gång i veckan för ömsesidigt utbyte. De kan besöka högskolan, gå på museum eller bibliotek, idrotta, vara ute i naturen eller vara hemma hos varandra. Varje par bestämmer själva vad de vill göra.

Det är frivilligt att delta i Näktergalen och barnet ansöker tillsammans med sina föräldrar om att få vara med. Efter intervjuer matchas barn och student utifrån liknande intresse och önskemål. Utgångspunkten är att de ska trivas tillsammans.

Skolsköterskan och kuratorn är skolans kontaktpersoner när det gäller mentorsverksamheten.

Näktergalen

Rosengårdsskolan 7-9

 • Rosengårdsskolan 7–9

  • Telefon:  040-34 67 95
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  von Rosens väg 43
sv