$left
$middle

Resultat och betyg

Våra resultat och betyg analyseras ständigt för att hitta framgångsfaktorer och höja elevernas måluppfyllelse.

Varje elev har en Individuell UtvecklingsPlan (IUP). Varje elev ska veta var den ligger och vad som behövs för att få ett visst betyg eller höja sig till nästa nivå. Mentor och eleve sätter tillsammans upp målbilder och diskuterar hur eleven ska nå målet.

Syftet med IUP är att göra eleven delaktig i och medveten om sitt eget lärande, och därmed också motiverad att ta ökat ansvar för sin kunskapsutveckling.