$left
$middle

Trygghet & trivsel

Elevernas trygghet och trivsel är ett prioriterat område för oss. Vi genomför Malmö stads trygghetsenkät varje år. Dessutom har vi tagit fram en egen trygghetsenkät för att kunna göra en fördjupad analys av hur eleverna upplever sin tid i skolan. Alla elever, från förskoleklass till och med årskurs sex genomför enkäten en gång om året.

Skolan har två kuratorer, två skolsköterskor, en logoped, tillgång till skolläkare och psykolog samt fyra specialpedagoger, allt för att säkra att eleverna har tillgång till en god elevhälsovård.