$left
$middle

Likabehandling

Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin person.

Förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen och skolan ska vara miljöer som är fria från förekomst av diskrimineringar, trakasserier och annan kränkande behandling. Inget barn och ingen elev ska behöva vara rädd för att gå till förskolan eller skolan.

sv