$left
$middle

Ordningsregler

På varje skola ska det finnas ordningsregler som syftar till att skapa arbetsro och trivsel i skolan. En trygg och stimulerande läromiljö är en förutsättning för att eleverna ska få de kunskaper och värderingar som skolan ska förmedla.

För att skapa en skolmiljö som stimulerar elevernas kunskapsutveckling är det viktigt att arbeta med värdegrundsfrågor där skolans ordningsregler blir en utgångspunkt. Reglerna ska bidra till att skolan blir trygg och stimulerande - en plats dit elever och skolans personal känner lust att gå.

Förhållningssätt

Vi …

  • är snälla, bryr oss om och respekterar varandra.
  • säger ifrån när någon blir utsatt.
  • hjälper varandra med att lösa problem.
  • säger till på ett lugnt och trevligt sätt, när vi tycker att någonting är fel.
  • behandlar varandra som vi själva vill bli behandlade och respekterar att människor kan tycka olika.
  • har alla rätt till arbetsro i och utanför klassrummet. Vi tänker på att räcka upp handen, väntar på vår tur och lyssnar på den som talar.
  • kommer i tid och har med oss vårt material.
  • är rädda om skolan och skolans saker.
sv