$left
$middle

Resursteam

I Rosengårdsskolans resursteam ingår biträdande rektor, specialpedagog, speciallärare samt vid behov kurator och logoped.

Resursteamet arbetar för en högre måluppfyllelse för samtliga elever på Rosengårdsskolan.

Resursteamet bestämmer hur elevärenden och resurser ska
fördelas. Teamet ansvarar också för att stämma av och utvärdera de insatser som genomförs.

Vill du komma i kontakt med någon i resursteamet kan du vända dig till:

Specialpedagog

åk 1-9: Eva Sundberg
mobil: 0734-39 71 37
e-post: eva.sundberg2@malmo.se