$left
$middle

Om Rosenholmsskolan

Här på vår skola har vi fått möjlighet att utveckla vårt arbete via samverkan för Bästa Skola som är ett samarbete med Skolverket.

Efter många olika analyser, undersökningar samt efterforskningar i kollegiet på skolan har vi identifierat två områden som vi valt att utveckla våra kompetenser inom för att möta våra elever utifrån så bra förutsättningar som möjligt.

Det ena området är språkutvecklande arbetssätt och det andra området är klassrumsdidaktik. Inom språkutveckling lär vi oss om genrepedagogik och Cirkelmodellens olika faser. Samtidigt kopplar vi in klassrumsdidaktik och använder oss av metoder utifrån Skolverkets forskningsdirektiv.

Vi fördjupar kunskaper med hjälp av litteratur och prövar sedan metoder genom Learning Studies. Genom detta kollegiala lärande i mindre processgrupper över samtliga stadier på skolan fördjupar vi våra kunskaper och vår samsyn. Vi vill att vår skola ska vara igenkännande för eleverna oavsett vilket klassrum de kommer till.

Vår ambition på Rosenholmsskolan är att vi ska arbeta så att alla elever får syn på sitt eget lärande och blir medvetna om att de kan påverka sin egen lärandeprogression.

Rosenholmsregler

På Rosenholmsskolan följer vi våra trivselregler för att alla ska trivas och må bra.

 • Alla kommer i tid till undervisningen, väl förbereda och med det material som behövs.
 • Vi behandlar varandra med respekt.
 • Vi är rädda om varandra,våra sakeroch tar hand om vår miljö.
 • När vigör fel/misstag hjälper vi varandra att lösa problemet.
 • Mobiltelefoner används inte på lektioner för högstadiets elever och inte alls under skoldagen för eleverna på låg-och mellanstadiet.
 • Vi har inte sötsaker med oss till skolan.
 • Vi får inte lämna skolans område.

Rosenholmsskolan

 • Rosenholmsskolan

  • Telefon:  040-34 67 03
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Ekgatan 13
sv