$left
$middle

Rosenholmsskolans fritidshem

Välkommen till oss på Rosenholmsskolans fritidshem.

På Rosenholmsskolan är miljöerna och det pedagogiska innehållet direkt riktat till barnens behov och intressen. Undervisningen som erbjuds på fritidshemmet stimulerar elevernas utveckling och lärande samt erbjuder eleverna en meningsfull fritid. Fritidshemmet bidrar även till ökad måluppfyllelse för elever i grundskolan, genom att komplettera utbildningen i de obligatoriska skolformerna.

Rosenholmsskolan

 • Rosenholmsskolan

  • Telefon:  040-34 67 03
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Ekgatan 13
sv