$left
$middle

Om Söderkullaskolan

På Söderkullaskolan arbetar vi aktivt för att skapa ett gott arbetsklimat som stimulerar våra elevers motivation, ansvarstagande och lust att lära. Vi vill att alla elever ska lyckas, känna trygghet och få en god framtidstro.

Mentorskap, kollegialt lärande, planering och bedömning är centrala delar i vårt dagliga arbete. Vi arbetar systematiskt med att utvärdera och analysera resultat för att utveckla undervisningen. Det finns ett utvecklat samarbete över stadierna för att skapa en röd tråd i elevernas lärande från årskurs F-9.

I årskurs 7-9 har vi en riksrekryterande spetsutbildning i engelska för 30 elever per årskurs som läser engelska i ett högre tempo. Deras engelskundervisning i årskurs 9 sker på Pauliskolan. Vårt mål är att inriktningen ska märkas på hela skolan.

All personal på skolan arbetar aktivt för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Med vårt sätt att uppträda och handla är vi goda förebilder för eleverna. Alla elever är allas elever. I vårt värdegrundsarbete vårdar och uppmärksammar vi den goda relationen mellan personal, elev och vårdnadshavare. Tillsammans skapar vi varje elevs bästa skola!

Fritidshem

På morgonen innan skolan och på eftermiddagen när skolan är slut har ditt barn möjlighet att gå på fritidshem. Fritidshemmet finns i anslutning till skolan och är öppet såväl skoldagar som lov- och studiedagar. Frukost och mellanmål serveras dagligen och på lov- och studiedagar även lunch.

Söderkullaskolans fritidshem har öppet 06:15-17:30.

Söderkullaskolan

Söderkullaskolan

Telefon:
040-34 68 41
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Söderkullagatan 14
sv