$left
$middle

Om Söderkullaskolan

På Söderkullaskolan arbetar vi aktivt för att skapa ett gott arbetsklimat som stimulerar våra elevers motivation, ansvarstagande och lust att lära. Vi vill att alla elever ska lyckas, känna trygghet och få en god framtidstro.

Mentorskap, kollegialt lärande, planering och bedömning är centrala delar i vårt dagliga arbete. Vi arbetar systematiskt med att utvärdera och analysera resultat för att utveckla undervisningen. Det finns ett utvecklat samarbete över stadierna för att skapa en röd tråd i elevernas lärande från årskurs F-9.

I årskurs 7-9 har vi en riksrekryterande spetsutbildning i engelska för 30 elever per årskurs som läser engelska i ett högre tempo. Deras engelskundervisning i årskurs 9 sker på Pauliskolan. Vårt mål är att inriktningen ska märkas på hela skolan.

All personal på skolan arbetar aktivt för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Med vårt sätt att uppträda och handla är vi goda förebilder för eleverna. Alla elever är allas elever. I vårt värdegrundsarbete vårdar och uppmärksammar vi den goda relationen mellan personal, elev och vårdnadshavare. Tillsammans skapar vi varje elevs bästa skola!