$left
$middle

Spetsutbildning engelska på Söderkullaskolan

Söderkullaskolan erbjuder elever att söka till den riksrekryterande spetsutbildningen i engelska.
Utbildningen är beviljad av Skolverket och sker i samarbete med Pauliskolan.

Spetsutbildningen är en fördjupning i engelska som innebär att du i årskurs 7 och 8 studerar engelska på en avancerad nivå med högre studietakt. I slutet av årskurs 8 får du ditt slutbetyg för engelska på grundskolenivå. I årskurs 9 påbörjar du gymnasieengelska genom att läsa kursen Engelska 5 på Pauliskolan.
Observera att utöver ämnet engelska i årskurs 9, så har de elever som går spetsutbildning all sin undervisning på Söderkullaskolan.

Målet med utbildningen är att ge elever med redan goda kunskaper i engelska en fördjupning och bredd i ämnet, samt att få möjlighet att redan i grundskolan läsa engelska på gymnasienivå.

Ansökan och prov

Ansökan till spetsutbildning i engelska på Söderkullaskolan i årskurs 7 för läsåret 2024/2025 måste inkomma digitalt senast den 23 oktober 2023.

Du som har ansökt till utbildningen måste göra ett antagningsprov den 7 november kl.18.00-20.00. Provet består av läsförståelseuppgifter på engelska och svenska, samt en uppsatsdel som skrivs på engelska. För att få lov att skriva antagningsprovet måste du som elev ta med giltig legitimation. Resultatet på antagningsprovet ligger till grund för antagningen till spetsutbildningen.

Ingen separat kallelse till provet skickas ut. Har du ansökt om plats kommer du bara till Söderkullaskolan den 7 november. Endast ett begränsat antal platser finns till utbildningen och ansökningar som kommer in försent kan inte beaktas.

Du är välkommen till ett informationsmöte den 3 oktober 17.30 i Söderkullaskolans aula.

Ansöka till Söderkullaskolans spetsutbildning i engelska

Söderkullaskolan

 • Söderkullaskolan

  • Telefon:  040-34 68 41
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Söderkullagatan 14
sv