$left
$middle

Tygelsjöskolan

Bild på Tygelsjöskolan

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

På Tygelsjöskolan finns cirka 350 elever i årskurs F–3.

Vi arbetar mycket med att skapa en trygg skolmiljö, därför arbetar vi mycket med värdegrunden. Vi jobbar efter den demokratiska värdegrund som finns i våra styrdokument: jämställdhet, solidaritet med de svaga och utsatta, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet och alla människors lika värde. Det ingår i vårt uppdrag att stötta barnen i deras sociala utveckling, att lära sig att hitta goda strategier, att kunna lösa konflikter och att hantera sina känslor.

Snabbval till skolans sidor