$left
$middle

Om Tygelsjöskolan

Tygelsjöskolan är en skola med elever i F–3 med cirka 350 elever. Vi har också verksamhet inom Anpassad grundskola. Skolan ligger i en fantastisk lugn och lummig bymiljö. Vi har fina grönområden kring skolan och nära till bra bussförbindelser rakt in till centrum.

För att alla ska må bra och trivas i skolan arbetar Tygelsjöskolan förebyggande både med den fysiska och den psykiska hälsan. Alla våra förskoleklasser har en utedag i veckan.

Den fina miljön i Tygelsjö inbjuder till lek och utevistelse. Utöver ämnet idrott och hälsa försöker vi lägga ut flera rörelsepass varje vecka i skolan och på fritidshemmet.

Skolutveckling

Tygelsjö arbetar i ett 1—16-perspektiv. Vid utvecklingssamtalen följer vi upp elevernas utveckling med "Omdöme 24" som underlag. Omdöme 24 är ett kommungemensamt system för skriftliga omdömen. I samband med utvecklingssamtalet skriver vi elevens IUP, individuell utvecklingsplan. Detta gör skolan, eleven och föräldrarna tillsammans. Planen är utvärderande, framåtsyftande och målinriktad.

Vid varje utvecklingssamtal skrivs en ny plan genom att man utvärderar den gamla och sätter upp nya mål för barnet tillsammans (barn-föräldrar-pedagog). Målen ska vara tydliga, rimliga att klara av och möjliga att utvärdera.

Miljö

Vi på Tygelsjöskolan tycker det är viktigt att så tidigt som möjligt göra de små barnen miljömedvetna.

Redan i förskolan får barnen lära sig att källsortera soporna och sedan lägga dem i rätt kärl på miljöstationen. De får lära sig att vara rädda om naturen och inte smutsa ner. De deltar också i "Skräpplockardagen."

Skolan har ett fortlöpande arbete vad gäller miljö och en plan för vad som bör tas upp varje läsår i klassen. Papper, kartonger, batterier och toners källsorteras. Allt städmaterial är miljömärkt. Mjölken som serveras är ekologisk.

Så långt som möjligt dubbelkopierar vi och skolan är utrustad med armatur med rörelsestyrd LED-belysning.

 

Tygelsjöskolan

Tygelsjöskolan

Telefon:
040-34 69 12
Postadress:
205 80 Malmö
Besöksadress:
Tygelsjö skolväg 11
sv