$left
$middle

Västra Hamnens skola

Bild på Västra Hamnens skola

Foto: © Malmö stad / Sanna Dolck Wall

Västra Hamnens skola är en årskurs 4–6-skola med fritidshem. Skolan har 350 elever i åldrarna 10–12 år.  Skolan genomsyras av trivsel, samarbetsanda och hög måluppfyllelse.

Skolans verksamhet präglas av ett språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen och under hela dagen. Den tillgängliga lärmiljön är också ett fokusområde där alla pedagoger arbetar med tydliga klassrumsstrukturer för att skapa goda förutsättningar för varje elevs lärande och utveckling.

Västra Hamnens skola har nästan 100% legitimerade och behöriga lärare och fritidspedagoger. Skolledningen, förstelärare och arbetslagsledare arbetar tillsammans utifrån ett evidensbaserat förhållningssätt.

Snabbval till skolans sidor

Schema
Skolmaten