$left
$middle

Om Västra Hamnens skola

Västra Hamnens skola är en årskurs 4–6 skola med fritidshem. Skolan har cirka 360 elever och runt 40 medarbetare.

Verksamhetsidé

Vi vill att alla elever på vår skola ska utvecklas både kunskapsmässigt och som individer. Det betyder att vi bland annat har följande prioriterade områden, som ligger som grund för all verksamhet på skolan.

 • Språkutveckling
 • Tillgänglig lärmiljö
 • Trygghet och elevdelaktighet

Förutsättningar för verksamhetens måluppfyllelse

Majoriteten av våra elever är boende i vårt upptagningsområde men några elever kommer från andra delar av Malmö.

Vi ser som vårt uppdrag att bilda och fostra våra barn och ungdomar till att bli goda samhällsmedborgare. Detta sker i en arbetsmiljö som präglas av respekt, trygghet och studiero och en tillgänglig lärmiljö för alla. Forskning, vetenskap och lärande går hand i hand och verksamheten genomsyras av ett formativt och språkutvecklande arbetsssätt. Genom att samverka med varandra skapar vi de bästa förutsättningarna för varje elev att lyckas och tro på sin egen förmåga. Utifrån detta och de behov som eleverna har skapar vi vår inre organisation.

Vi skapar varje elevs bästa skola

I vårt arbete med att skapa varje elevs bästa skola har vi fokus på de gemensamma strategierna för grundskolorna i Malmö stad:

 • Vi ger varje elev tro på sin egen förmåga och förutsättning att lyckas
 • Vi arbetar formativt och språkutvecklande med fokus på förmågorna
 • Vi är en attraktiv skola som kännetecknas av glädje, lust och stolthet
 • Vi är rätt personal för uppdraget – vi är välutbildade, kompetenta och engagerade
 • Vi arbetar med systematiskt kvalitetsarbete och baserar vår skolutveckling på forskning och evidens
 • Vi strävar efter att vara varje elevs bästa skola men också varje medarbetares bästa arbetsplats.

Västra Hamnens skola

 • Västra Hamnens skola

  • Telefon:  040-34 92 22
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Västra Varvsgatan 23
sv