$left
$middle

Elevinflytande

"De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever." (Lgr11, s.15)

Det finns ett elevråd på Västra Hamnens skola som träffas varannan vecka. Varje klass har varje vecka också ett klassråd.

I varje råd har våra elever möjlighet att påverka de beslut som tas på skolan. Det kan handla om allt från vilka regler som ska gälla på skolgården till vilka olika material som skall köpas in. Eleverna får genom sin delaktighet en större förståelse för hur beslut tas och vilka faktorer som kan spela in och får genom detta en förståelse för demokratins fundament.

Västra Hamnens skola

 • Västra Hamnens skola

  • Telefon:  040-34 92 22
  • Postadress: 
   205 80
     Malmö
  • Besöksadress:  Västra Varvsgatan 23
sv