$left
$middle

Studieresor- Skolresor

En studieresa/lägerskola är skolverksamhet/studiebesök som innebär att man studerar någon annanstans än på skolan. Studieresa/lägerskola gäller alltid gruppen/klassen som helhet. Deltagandet är obligatoriskt och utformningen skall ske så att alla elever har möjlighet att delta.

Föräldrar och andra personer kan delta som medhjälpare om behov finns vid planering och genomförandet av studieresan/lägerskolan.
Skolan anordnar inte skolresor av i huvudsak nöjeskaraktär som t.ex. skidresor, utlandsvistelser m.m. om inte resan är kopplad till läroplanen och skolans mål.