$left
$middle

Vårdnadshavares delaktighet

Ett av Bellevue gymnasiums framgångsrecept är ett nära samarbete med vårdnadshavare.

Före skolstart kommer du som vårdnadshavare att träffa ansvarig mentor för en gemensam planering.

Vi anser att du som vårdnadshavare är en ovärderlig resurs i vårt arbete. Hur samarbetet ser ut bestämmer du tillsammans med ansvarig mentor.

Frånvaro av omyndig elev ska anmälas till ansvarig mentor.

Under läsåret kommer du som vårdnadshavare bjudas in till utvecklingssamtal en gång per termin.

sv