$left
$middle

För elever och vårdnadshavare

Här hittar du som går på skolan information och länkar som är användbara för dig och din vårdnadshavare.

Frånvaro och viktiga datum

Ta del av de regler vi har angående sjukanmälan och frånvaro. Läsårstider, lov- och studiedagar samt andra viktiga datum hittar du via länken nedan.

Vårdnadshavares ansvar och delaktighet

Vi har tillsammans med dig som vårdnadshavare ett ansvar för elevens skolgång. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande.

Trygg och säker skolmiljö

Samtliga medarbetare på Malmö stads gymnasieskolor jobbar för att våra elever ska få en trygg, säker och drogfri miljö. Läs mer om vårt arbete och ta del av våra riktlinjer.

Närvarohantering, studieplan och betyg via Dexter

I Dexter kan du som vårdnadshavare bland annat anmäla om ditt barn måste vara frånvarande från skolan, se ditt barns studieplan, betyg samt resultat på nationella prov. Systemstödet ger också en möjlighet till kontakt mellan dig och skolan.

sv