$left
$middle

Försäljnings- och serviceprogrammet, information till vårdnadshavare

Den 29 september 2023 beslutades i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att försäljnings- och serviceprogrammet fasas ut från Malmö Borgarskola.

Det står nu klart att försäljnings- och serviceprogrammet kommer att fasas ut från Malmö Borgarskola. Istället kommer programmet att fortsatt erbjudas på Malmö Citadellsgymnasium. Detta för att kunna erbjuda fler platser på Borgarskolans hotell- och turismprogram, samt kvalitetssäkra behöriga lärare inom försäljning och service då programmet ges på många gymnasieskolor i Malmö stad.

Befintliga elever

Konkret innebär detta att befintliga elever som valt försäljnings- och serviceprogrammet här på Malmö Borgarskola kommer fortsatt att tillhöra Malmö Borgarskola och således ta studenten från Borgarskolan - men inga nya elever tas in till hösten 2024.

Ett brev med denna information har skickats hem till vårdnadshavare med brevposten.

sv