$left
$middle

Vårdnadshavares delaktighet

Hur kan du stötta hemma? Elever som börjar gymnasiet blir inte vuxna över en natt. Vi som arbetar i gymnasieskolan kan se hur viktigt det är att man som vårdnadshavare fortsätter ge stöd och uppmuntran i skolarbetet.

Gymnasiet börjar med en rivstart. Man har klämt in oerhört mycket i varje kurs i det nya gymnasiet, och man får betyg efter varje avslutad kurs.

Skolan konkurrerar också med många andra saker, som idrott och kompisar. Man får aldrig bra resultat om man skjuter upp saker till sista dagen. Hjälp till med att planera den tid som finns för att arbeta med hemuppgifter. Skolan hjälper också mer än gärna till med att planera en elevs studier, vi har flera experter på det området.

sv