$left
$middle

För elever och vårdnadshavare

Här hittar du information och länkar som är användbara för dig som elev och vårdnadshavare.

För dig som är ny elev på skolan

Nedan finns information för nya elever och även en digital blankett som ska signeras för utlåning av dator.

Utlån av digital enhet

Under skoltiden ges möjlighet att låna en digital enhet av skolan. För att kunna hämta ut en enhet måste du som vårdnadshavare eller myndig elev först signera en överenskommelse med skolan.

Specialkost i skolan

Du som elev som behöver specialkost på grund av medicinska skäl eller önskar vegetarisk kost dagligen ska göra en anmälan om specialkost via länken nedan.

Frånvaro och viktiga datum

Ta del av de regler vi har angående sjukanmälan och frånvaro. Läsårstider, lov- och studiedagar samt andra viktiga datum hittar du under läsårstider och viktiga datum.

Schema, närvarohantering, studieplan och betyg via Dexter

I Dexter kan du som vårdnadshavare bland annat se elevschema, anmäla om ditt barn måste vara frånvarande från skolan, se ditt barns studieplan, betyg samt resultat på nationella prov. Systemstödet ger också en möjlighet till kontakt mellan dig och skolan.

Elevguide läsåret 2023/24

Ta del av vår elevguide som innehåller viktig information om skolan och dina studier.

Vårdnadshavares ansvar och delaktighet

Vi har tillsammans med dig som vårdnadshavare ett ansvar för elevens skolgång. Tillsammans skapar vi de bästa förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande.

Trygg och säker skolmiljö

Samtliga medarbetare på Malmö stads gymnasieskolor jobbar för att våra elever ska få en trygg, säker och drogfri miljö. Läs mer om vårt arbete och ta del av våra riktlinjer.

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Önskar du tillgång till vår handlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling?
Kontakta då skolans reception.

E-post: malmo.idrottsgymnasium@malmo.se

sv