$left
$middle

Lärling – så här funkar det

Som lärling vistas du i två skilda världar med mycket eget ansvar. Du har klasskamrater. Och arbetskamrater. Du får arbetslivserfarenhet och dessutom en chef som kan ge dig referenser i den fortsatta jobbkarriären.

Två dagar i veckan på skolan

Två dagar i veckan är du på skolan och läser de ämnen som är gemensamma för alla på gymnasiet. Du läser också vissa yrkesämnen med klassen. Vi lägger även stor vikt vid arbetsmiljöfrågor under utbildningen.

Tre dagar på arbetsplats

Resten av veckan är du på din lärlingsplats med en handledare. Du tillgodogör dig då de andra gymnasiekurserna som en del i att du lär dig ditt yrke. Kunskaperna bedömer din handledare och din yrkeslärare tillsammans.

I korthet

Skolan skriver kontrakt med din arbetsplats och yrkesläraren håller kontakt med din handledare.

Din yrkeslärare kommer också att besöka dig och din handledare på praktikplatsen för att bedöma dina kunskaper.

Ni arbetar tillsammans i en app där ni kan följa din utveckling och där du får feedback och bedömning.

Skolan förser dig med arbetskläder och arbetsskor i de fall det krävs på praktikplatserna.

sv