$left
$middle
En grupp elever sitter i ett klassrum. Några tittar upp och ser ut att lyssna på en lärare. Andra jobbar fokuserat med skolarbete på dina datorer. 
En grupp elever sitter i ett klassrum. Några tittar upp och ser ut att lyssna på en lärare. Andra jobbar fokuserat med skolarbete på dina datorer. 

Språkintroduktion

Språkintroduktion är ett introduktionsprogram för dig som behöver läsa mer svenska och få betyg i grundskolans ämnen. Här lär du dig så mycket svenska att du kan gå vidare titl en annan gymnasieutbildning.

Du studerar mycket svenska och flera andra ämnen.

Om utbildningen

Om du är mellan 16-19 år och är ny i Sverige kan du ansöka till språkintroduktion.

Här på Malmö Neptunigymnasium lär du dig det du behöver kunna för att klara att studera på fortsättningsnivå. Vi arbetar med språkutvecklande undervisning i alla ämnen. Hur länge du studerar på språkintroduktion beror på din tidigare skolgång.

Målet med dina studier är att lära dig mycket svenska och uppnå kunskapskraven i så många ämnen som möjligt. Efter språkintroduktion finns det många möjligheter att läsa vidare.

Efter utbildningen

Om du har uppnått tillräckligt många betyg kan du söka till ett nationellt gymnasieprogram.

Om du har fått betyg i svenska, men inte behörighet till ett nationellt program är kanske något av de andra introduktionsprogrammen till exempel individuellt alternativ – behörighetsgivande eller yrkesintroduktion en bra väg vidare.

Prata med din studie- och yrkesvägledare om vad som passar dig bäst.

Är du 20 år?

Du kan söka till komvux när du fyllt 20 år, eller till en folkhögskola från att du fyllt 18 år och har klarat sfi-nivåerna (A-D).

Vår studie- och yrkesvägledare hjälper dig att komma fram till vad du vill och att söka den utbildning du väljer.

Detta läser du

Språkintroduktionen är indelad i 5 nivåer. Vi har olika grupper som studerar olika snabbt och på olika nivåer. Vi hittar rätt grupp för just dig.

Det är hur långt du kommit i ämnet svenska som andraspråk som avgör om du går studiespåret nybörjar eller fortsättning.

Malmö Neptunigymnasiums skolbyggnad sedd från gatan.

Så ansöker du till språkintroduktion

Språkintroduktion finns i olika nivåer. Du som går i grundskolan och du som är ny i Sverige söker därför på två olika sätt.

Om introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ger dig som inte är behörig till ett nationellt program en individuellt anpassad utbildning, som tillgodoser dina olika utbildningsbehov och erbjuder tydliga utbildningsvägar.

Introduktionsprogrammen kan leda till etablering på arbetsmarknaden eller en god grund för fortsatt utbildning.

Det finns många varianter och lösningar på introduktionsprogram. Behörighet och antagning till styrs av flera olika saker. Läs mer om vilka introduktionsprogram som erbjuds i Malmö, hur du söker samt hur antagningen går till.

Illustration på orange bakgrund föreställande en mobiltelefon samt ett öppet kuvert innehållande en bild på ett
snabel-a.

Vill du veta mer?

Undrar du något om introduktionsprogrammet med språkintroduktion? Vår studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig med svaren.

Kontaktinformation och länkar

sv