$left
$middle

Vårdnadshavares delaktighet

Det finns flera sätt för dig som vårdnadshavare att få besked om ditt barns studieresultat. Databasen Dexter är ett, utvecklingssamtal är ett annat.

När en elev blir myndig försvinner den automatiska rapporteringen, men vi vill gärna fortsätta att ha en dialog med dig som vårdnadshavare – och du har fortfarande möjlighet att kontakta skolan för information om studieresultat med mera.

Vårdnadshavare till barn över 18 år

När en elev fyllt 18 år kontaktar skolan inte längre dig som vårdnadshavare och informerar om studieresultat och frånvaro. Elevernas betyg, studieresultat och närvaro/frånvaro är dock allmänna offentliga handlingar. Det betyder att du som vårdnadshavare alltid kan kontakta oss och få besked.

Vi tycker att det är viktigt att skolan kan ha en öppen dialog även med myndiga elevernas vårdnadshavare, därför är det bra om du som vårdnadshavare diskuterar denna öppenhet med din son/dotter.

sv