$left
$middle

Kurser i digital redovisning

Med Malmö stads nya e-tjänst för digital redovisning, E-Wärna Go, kan du som är god man eller förvaltare för vuxna få en överblick över dina pågående uppdrag där du är redovisningsskyldig till överförmyndaren. Under hösten 2023 och våren 2024 erbjuder vi flera utbildningar för dig som är intresserad av att börja använda e-tjänsten för digital redovisning.

Mer information och anmälan:

sv
sv