$left
$middle

Kulturlots - rådgivning för kulturaktörer och fastighetsägare

Kulturlotsen är till för att ge råd och stöd till kulturaktörer, kreativa näringar, fastighetsutvecklare och fastighetsägare gällande frågor om etableringar och lokaler för kulturverk­samheter.­­

Vi länkar samman kreativa och kulturella sektorn med fastighetsbranschen, näringslivet och stadens förvaltningar för att stimulera en hållbar stadsutveckling som säkrar Malmöbornas möjlighet att njuta av kultur och värdefull fritid framåt.

Vi fungerar även som både operativa och strategiska planerare och som rådgivare för dig som vill etablera och utveckla kulturverksamheter i fastigheter eller hela områden.

Kontakta kulturlotsen

Du kan kontakta oss via formuläret eller e-post kulturlots@malmo.se.Vem kan få kulturlotsning?

Alla som har eller vill etablera och driva en konstnärlig eller kreativ verksamhet i Malmö stad är välkomna att kontakta oss liksom alla ni som utvecklar stadens olika fastigheter och områden.

Varje kontakt bedöms individuellt och lotsningen kan både handla om rådgivning och lotsning via mejl, telefon eller personliga möten. I de fall vi bedömer att det är lämpligt kan vi även följa med i processen för att fungera som en part i dialogen och utvecklingen av mötesplatser, produktionsarenor och scenytor. Vi matchar, stöttar och guidar.

För kulturaktörer

Vi kan hjälpa dig som är kulturskapare eller kreativ aktör och behöver stöd runt lokaler, verksamhetsutveckling eller nya kontaktvägar. Vi försöker ge både konkreta råd, koppla ihop dig med experter och finnas till hands som stöd.

Kulturlotsen erbjuder stöttning med

  • att hitta rätt vägar för att söka lediga lokaler i Malmö, att tolka hyreskontrakt och svara på andra praktiska frågor runt lokaler och fastigheter
  • hur ni kan söka finansiering, arbeta med nya affärsmodeller eller hitta svar på praktiska frågor runt organisationsform och liknande
  • att hitta nya samverkansformer, bra platser för nätverkande och kunskapsinhämtning som kan hjälpa er att ta nästa steg för er verksamhet samt matchar er med lämpliga samarbetspartners.

För fastighetsägare och fastighetsutvecklare

Om du har lediga lokaler som du vill fylla med konstnärlig verksamhet kan en kulturlots hjälpa dig. Eller utvecklar du spännande fastigheter och vill fylla dem med liv, rörelse och kreativitet och vill bidra till stadens utveckling?

Vi finns här för att matcha, stötta och guida er. Stadens kreatörer har alltid behov av att hitta lämpliga lokaler för ateljéer, studios, replokaler och annan kulturell och kreativ produktion samt publika arenor för exempelvis musik, dans, teater och film. Vi kan hjälpa er att se vilka uttryck som lämpar sig för just era lokaler, plats och profil.

Kulturlotsen erbjuder stöttning till dig som

  • har frågor om etablering av lokaler för konstnärlig/kreativ verksamhet eller har frågor om utveckling av kultur i en stadsdel
  • vill ha rådgivning i kulturplanering
  • vill ha kontakt och matchning med konstnärliga och kreativa verksamheter som letar lokaler
  • arbetar på en förvaltning inom staden som utvecklar nya stadsdelar med behov av att konstnärliga och kreativa verksamheter etablerar sig där.

Hitta svar på de vanligaste frågorna

Nedan kan ni hitta svar på några av de vanligaste frågorna men tveka inte att höra av er via mejl om ni inte hittar vad ni söker här.

Kontakta oss

Kulturlots

sv