$left
$middle

Hjälp i studierna

Vi vill att du som elev ska kunna hänga med i studierna. Under din första månad hos oss arbetar vi mycket med studieteknik.

I ett tidigt skede berättar vi om vår studiepedagogik till vårdnadshavare på ett föräldramöte i början av terminen. En gång per termin genomförs ett utvecklingssamtal där vi (elev, vårdnadshavare och mentor) tillsammans går igenom studieplanen.

Det är viktigt för oss att du, som elev/vårdnadshavare, kontaktar mentorn eller vårt elevhälsoteam om det uppstår hinder i studierna. Möjligt att du behöver stöd för att hinna med?

Vi har ett elevhälsoteam på skolan. Deras uppgift är att stödja och hjälpa skolans elever i personliga frågor samt utbildnings- och yrkesvalsfrågor. De arbetar både med enskilda elever och grupper/klasser. I teamet ingår rektor, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, kurator och studie- och yrkesvägledare.

sv