$left
$middle

Samarbeten och kontakter

Vi har många samarbetspartners. Vi utvecklar hela tiden våra program och dess inriktningar. Att samarbeta med andra aktörer utanför skolan skapar en bredare utbildning och ger mersmak för våra elever.

Certifierade utbildningar

Teknikprogrammet och naturvetenskapsprogrammet på Pauliskolan är certifierade enligt de kvalitetskriterier som Teknikcollege Skåne ställer.

Detta innebär att våra utbildningar är anpassade till de behov som företagen har. Certifieringen är också ett kvitto på att våra utbildningar håller hög kvalitet.

Syftet med certifieringen är att göra dig som elev mer attraktiv på arbetsmarknaden. Genom certifieringen knyts våra utbildningar närmare industrin och vi har nära samarbete med företag i regionen. Bland annat finns en samverkan med spelutvecklingsföretaget Massive Entertainment.

Som elev får du göra spännande studiebesök och vi har företag som föreläser på skolan.

Logotyp för TeknikCollege Skåne

Svenska FN-förbundet

Sedan höstterminen 2018 är Pauliskolan en FN-certifierad skola. Certifieringen har utfärdats av FN-förbundet UNA Sweden.

Att vara FN-skola innebär att skolan får möjlighet att erbjuda aktiviteter och evenemang för att lära elever och lärare mer om mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, fred och säkerhet.

Certifieringen innebär att vi samarbetar med svenska FN-förbundet och att lärare och elever får tillgång till särskilda resurser för lärande och inspiration.

Bernadottegymnasiet

Att vi har samarbete ihop med försvarsmakten, kustbevakningen, polisen med flera på inriktningen Bernadottegymnasiet är idag en självklarhet.

Vi har även kontakter med ”yrkesmentorer”. Det är före detta elever som utbildat sig och arbetar inom uniformsyrken. De kommer hit till skolan och delar med sig av sina erfarenheter till våra elever.

Spetsutbildning i engelska för grundskolan

Höstterminen 2016 startade vi vårt samarbete med Söderkullaskolans spetsutbildning i engelska. Det innebär att elever från årskurs 9 läser engelska på gymnasienivå (engelska 5) på Pauliskolan.

Om en grupp från Söderkulla inför gymnasiet går vidare till något av Pauliskolans program erbjuds dessa elever direkt i åk 1 att börja på engelska steg 6.

sv