$left
$middle

Trivsel, trygghet och kvalitet

Studiero, trivsel och trygghet är viktiga förutsättningar för att lära sig. Vi arbetar därför med tydliga regler för att skapa trygghet för dig.

I dagens skolsystem kan det vara svårt att veta ”vad har jag för ansvar?” när det gäller elevens lärande. Därför har vi valt att definiera vem som har ansvaret för elevens lärande med utgångspunkt från skolverkets uttalande.

”Utbildningen ska främja elevernas ansvarstagande och samarbetsförmåga” och ”Eleven har rätt till stöd för att klara sin skolgång, men har också skyldighet att göra sitt bästa för att nå uppsatta mål”.

På Pauliskolan lägger vi stor vikt vid kunskap och hög social kompetens. Vi vill utveckla våra elever till att ta ansvar för sina studier och bli självständiga och rustade med goda kunskaper för framtiden. Vi möter varje elev där hen befinner sig.

sv