$left
$middle

Sök till oss

På S:t Petri skola är ledorden glädje, omtanke och kunskap. Det finns ett tydligt samband mellan hur elever trivs och hur de presterar, därför arbetar vi för att se och bekräfta varje elevs betydelse.

Vi vill höra din åsikt och få dig att förstå att den är viktig. På S:t Petri skola har vi en aktiv elevkår som arbetar tillsammans med våra elevskydds-ombud och personal för att du ska känna dig trygg.

Om vi skulle beskriva en typisk petri-elev hade vi valt orden glädje och engagemang. Egenskaper som formar både lektioner och alla de konserter, resor och turneringar som våra elever ordnar.

Vi är en skola med ett brett internationellt perspektiv och vi samverkar med skolor och organisationer i flera länder. På S:t Petri skola ges du möjlighet att uppleva mycket.

Öppet hus

Skolan har "Öppet Hus" inför gymnasievalet varje år där du som är intresserad av skolan kan besöka oss. Du får möjlighet att se vår fina skola och få information om våra utbildningar av elever, lärare och skolledare. Vanligtvis är våra "Öppet Hus"-kvällar i slutet på november och januari.

Ta reda på mer om oss

Kontaktinformation och länkar

sv