$left
$middle

Så arbetar vi

På S:t Petri skola kan du välja naturvetenskapsprogrammet och samhällsprogrammet. Vi hoppas att du vill bli en del av den sammanhållning och glädje som våra elever skapar tillsammans.

Hos oss hjälper lärarna dig att upptäcka och utveckla dina förmågor. Du kommer att gå med ambitiösa, nyfikna och motiverade kompisar.

S:t Petri skola i världen

På S:t Petri arbetar vi med nationella och internationella kontakter som kan bli en del av din utbildning. På skolan finns det flera olika möjligheter att resa utomlands.

Hjälp i studierna

En elev ska ges stödundervisning om det kan befaras att eleven inte kommer att nå de kunskapsmål som anges i kursplanerna eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd.

Genom stödundervisning kan också elevföreträdare i samverkansgrupp, elevskyddsombud eller de som innehar andra liknande uppdrag om det behövs, få stöd för de delar av utbildningen som de gått miste om på grund av sina uppdrag. Vänd dig till våra specialpedagoger för mer information.

sv