$left
$middle

Jobba hos oss

På S:t Petri skola hittar du ett professionellt och progressivt kollegium. Här arbetar lärare som vill utveckla sin egen profession och gör det med glädje. Här diskuteras flitigt utbildning, utveckling och forskning.

Vi har en god organisation med fullt fokus på läraruppdraget och här ges förutsättningar för att utveckla lärarprofessionen. Exempelvis har vi schemalagd tid för processledarlett kollegialt lärande i ämnesgrupper.

Skolan är även fullt bemannad med stödfunktioner för lärandet så som en IT-pedagog som stöttar i användandet av datorer som ett pedagogiskt verktyg. Tekniker och vaktmästare är snabbt på plats om tekniken fallerar. Specialpedagog och speciallärare ger stöd till elever i behov av särskilda insatser. Våra två bibliotekarier arbetar med allt från läsutveckling till MIK. Vi har ett uppskattat elevhälsoteam och två studie- och yrkesvägledare, expeditionspersonal med hög nivå av service som alla bidrar till den ordning och struktur som skapar goda förutsättningar för våra elevers framgångar.

På S:t Petri skola har vi privilegiet att arbeta med motiverade, kloka och fantastiska elever från hela Malmö och kranskommunerna.

Våra elever har valt S:t Petri skola i första hand och är, liksom vi som jobbar här, enormt stolta över skolan.

Vi trivs på S:t Petri skola!

I kollegiet tar vi hand om varandra och är generösa med att dela med oss av allt från erfarenheter till råd kring planeringar och bedömningar.

S:t Petri skola har en låg personalomsättning både i ledningsgrupp och i personalgrupp. Detta har lett till en trygghet och tydlighet i organisationen samt en kontinuitet i lärandet. Vi har ett stort fokus på det som händer i klassrummet bland annat genom att skolledningen genomför strukturerade lektionsbesök med uppföljande samtal samt att vi har rikligt med ämneskonferenser.

På S:t Petri skola har vi valt att värna om musiken. Skolan har en skicklig musiklärare och en fin musiksal vilket gör att vi har stämningsfulla avslutningar, luciatåg och musikuppträdande i vår vackra aula.

Eva Daun, rektor

Jobba hos oss

Förhoppningsvis är du den som är rätt för uppdraget – välutbildad, kompetent och engagerad. Malmö stads skolor strävar efter att alla medarbetare utvecklas i sina yrkes­roller och har goda möjligheter till nya karriärvägar.

sv