$left
$middle

Utvecklas i din yrkesroll

Kan man göra karriär i förskolan? Det är klart att man kan! Förskolekarriär för oss betyder yrkesmässig utveckling i en värld fylld av kreativitet, lek och lärande. Inom förskolan i Malmö stad finns gott om sätt att växa i din yrkesroll.

Introduktionsprogram

Du som är nyutexaminerad förskollärare följer ett introduktionsprogram ute på din arbetsplats under ditt första år. Den innefattar en mentor, din chef och dina kollegor. Perioden innebär samtal, stöd och diskussioner om pedagogik, metodik och didaktik för alla i förskolan och är ett stöd för dig för att lättare landa i din yrkesroll. Läs mer om introduktionsperiod för förskollärare.

Som nyanställd barnskötare hos oss i Malmö stad får du en introduktion som fokuserar på ditt uppdrag och förskolans roll. Vi diskuterar värderingar och förhållningssätt och jobbar med fallbeskrivningar utifrån olika teman. Du får också chansen att utbyta erfarenheter och kunskaper med andra.

Löpande kompetensutveckling

Alla våra medarbetare erbjuds löpande kompetensutveckling efter en individuell utvecklingsplan. Hos oss finns ett stort utbud av internutbildningar för att du ska kunna utveckla din professionella kompetens.

Några gånger per termin anordnar vi heldagsforum för våra rektorer och förste förskollärare. Att träffas för att byta erfarenheter och lära av varandra är ett viktigt syfte, men också att få ta del av det senaste inom pedagogisk forskning och teori. Vi bjuder ofta in välkända föreläsare från universitet och högskolor i hela landet.

Schemalagd utvecklingstid

Alla förskollärare, barnskötare och pedagoger i Malmö stads förskolor har speciellt avsatt tid för reflektion och lärande med kollegor, dokumentation, analys, observation och uppföljning.

Utvecklingsdagar

Du som jobbar hos oss har fyra heldagar per år avsatta för utveckling av verksamheten. Det kan till exempel innebära arbetslagsutveckling, olika former av kompetensutveckling, pedagogisk utveckling, reflektion och lärande med kollegor.

Stöd i din pedagogiska yrkesroll

Förutom ett nära ledarskap på din arbetsplats finns flera olika stödfunktioner inom förskolan i Malmö, bland annat pedagogiska utvecklingsteam, specialpedagogiska team och bemanningsteam.

Pedagogiska och specialpedagogiska team

I varje utbildningsområde finns spetskompetens nära tillgänglig i våra pedagogiska och specialpedagogiska team. I teamen jobbar erfarna medarbetare med kompetens inom exempelvis språkutveckling, it-pedagogik och pedagogisk dokumentation. Läs mer om pedagogiska team

Bemanningsteam

Våra bemanningsteam innebär bättre arbetsmiljö för både barn, medarbetare och vårdnadshavare genom att antalet ”nya” personer som kommer till förskolorna minskar. Teamen bidrar till högre kvalitet och bättre kontinuitet i verksamheten. I bemanningsteamen arbetar främst tillsvidareanställda barnskötare. Läs mer om bemanningsteam

Pedagogisk Inspiration Malmö (PI Malmö)

Pedagogisk Inspiration är en avdelning inom Malmö stad som erbjuder professionsstöd för dig som är pedagog inom förskola och skola. PI Malmö omvärldsbevakar aktuell forskning och samverkar bland annat med högskolor och universitet.

Kvalitets- och utvecklingsarbete

Vårt uppdrag är att bedriva en likvärdig förskola av hög kvalitet för alla barn i Malmö stad. Vi vill driva utvecklingen inom förskolan, och vår vision är att skapa barnens bästa förskola. Som medarbetare hos oss möter du dagligen utmaningar, och vi arbetar systematiskt för att möta dem genom ett aktivt kvalitetsarbete. Läs mer om kvalitetsarbetet inom förskolan i Malmö

Vill du veta mer om utvecklingsmöjligheter och karrriärvägar inom förskolan i Malmö stad? Kontakta oss gärna!

sv