$left
$middle

Yrken och ledarroller

Är du nyfiken på en framtid inom förskolan? Då kan förskollärare, barnskötare eller pedagog vara yrken för dig. Du som redan har arbetat en tid inom förskolan har möjlighet att söka chefs- och ledartjänster och i våra pedagogiska team finns specialisttjänster inom till exempel språkutveckling och it-pedagogik.

Förskollärare, barnskötare och pedagoger

I förskolan arbetar förskollärare, barnskötare och pedagoger tillsammans för att skapa en rolig, trygg och lärorik förskola. Dessutom har kockar, köksbiträden med flera viktiga uppgifter i förskolan.

Förskolläraren har ett speciellt ansvar för den pedagogiska verksamheten, i nära samarbete med resten av arbetslaget. För att arbeta som förskollärare behövs förskollärarexamen från högskola. Om du har en annan högskoleutbildning där pedagogik ingår, kan du söka pedagogtjänster hos oss. Det gäller till exempel musiker, dramapedagoger, skådespelare och socialpedagoger. För att söka barnskötartjänster behövs barnskötarutbildning på gymnasienivå.

Chefer och ledare i förskolan

Här i Malmö ingår varje förskola i ett förskoleområde som består av 2-5 förskolor. Varje område leds av en rektor. I ledningsgruppen finns också biträdande förskolechef och förste förskollärare. De olika ledarrollerna innebär en möjlighet att för dig som vill utvecklas i din yrkesroll genom att leda andra.

Rektor

Rektor har ett övergripande ansvar för verksamheten. Fokus ligger på strategisk ledning och utveckling. Som pedagogisk ledare ser rektorn till att utbildningen utvecklas enligt läroplanens mål och intentioner samt verkar för barn, föräldrar och medarbetares delaktighet och inflytande i verksamheten.

Biträdande rektor

Biträdande rektor har medarbetaransvar och ger stöd genom prioriteringar, stöd och coaching i vardagen. Biträdande rektor leder och samordnar bemanningen och skapar förutsättningar för god pedagogisk kvalitet och arbetsmiljö.

Förste förskollärare

Förste förskollärare leder och stödjer medarbetarna i det pedagogiska arbetet. Viktiga uppgifter är att planera, genomföra och utvärdera den pedagogiska verksamheten tillsammans med förskollärarna och det övriga arbetslaget.

Specialisttjänster

Inom förskolan i Malmö finns flera olika stödfunktioner med spetskompetens, bland annat pedagogiska utvecklingsteam och specialpedagogiska team. Att söka specialisttjänster inom våra team är ytterligare ett sätt att utvecklas vidare för dig som har arbetat en tid inom förskolan.

Vill du veta mer om utvecklingsmöjligheter och karriärvägar inom förskolan i Malmö stad? Kontakta oss gärna!

sv