$left
$middle

Barnskötare, 1250 poäng – distansutbildning

Komvux Malmös barnskötarutbildning på distans är för dig som arbetar eller arbetat inom förskola eller fritidshem men som saknar hela utbildningen eller delar av den.

Utbildningens innehåll

Du läser yrkeskurser som utgår från det nationella barn- och fritidsprogrammet med inriktning pedagogiskt och socialt arbete.

Du får kunskaper om barns och ungas utveckling, lärande, behov och rättigheter.

Du får också kunskaper om lagar, förordningar och styrdokument i förskolan; till exempel barnkonventionen, mänskliga rättigheter, demokratiska värden och andra internationella överenskommelser. Dessutom kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att leda, samarbeta och kommunicera med barn, vårdnadshavare och kollegor.

Praktisk information

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande svenska 1/svenska som andraspråk 1, gymnasial nivå. I samband med din ansökan måste du bifoga ett intyg om att du arbetar eller har arbetat med barn på förskola/fritidshem.

  • Intygsblankett för dig som har en anställning hittar du på ansökningswebben.
  • Arbetsgivarintyg för tidigare anställning begär du av din tidigare arbetsgivare.

Om du blir antagen till utbildningen är det viktigt att du kan uppvisa ett giltigt utdrag från belastningsregistret för förskola, skola.

Mer om detta kan du läsa på polisens hemsida.

Utbildningstid och ansökningsperiod

1250 studiestödspoäng (67 veckor).

Studierna är på deltid 75% (15 poäng/vecka)

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.

Studieform

Utbildningen är till största delen på distans. De två första dagarna är obligatoriska och fysiskt på plats på Komvux Malmö.

I utbildningen ingår även praktik, arbetsförlagt lärande (APL), som genomförs på en förskola.

Stora delar av undervisningen kommer att ske digitalt via Google Classroom. Du behöver ha tillgång till egen dator, god datorvana och internetuppkoppling för att kunna studera.

Efter utbildningen

Utbildningen ger dig kompletterande kunskaper för att kunna uppfylla de krav som arbetsgivare oftast ställer för en fast anställning med avtalsenlig lön som barnskötare.

Validering

Har du kunskaper inom området kan dessa valideras och ditt slutdatum tidigareläggas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper när du har påbörjat din utbildning.

Mer om validering.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar