$left
$middle

Validering

På komvux räknas dina kunskaper. Validering handlar om att kartlägga och bedöma kunskaper och färdigheter oavsett var, när och hur du har lärt dig.

Din studietid kan kortas om du redan kan delar av det som ingår i en gymnasial yrkesutbildning.

Så fungerar validering

Du ansöker om att gå en yrkesutbildning på gymnasial nivå inom det yrkesområde du har kunskap om och vill validera inom.

Tänk på att läsa igenom kunskapskraven för varje kurspaket noggrant eftersom de varierar.

Om du vill validera är det bra om du kontaktar din utbildningsanordnare/skola när du fått ditt antagningsbesked, så de blir uppmärksamma på ditt behov.

sv