$left
$middle

Anmälnings- och ansökningsperioder

Innan du söker en utbildning behöver du ta reda på när utbildningen startar och när du kan ansöka eller anmäla dig till den.

Ansökningsperioder för grundläggande- och gymnasial utbildning

Grundläggande- och gymnasiala utbildningar har fem fasta ansökningsperioder under året. Kurs- och utbildningsutbud varierar och ser olika ut för olika perioder.

Anmälnings- och ansökningsperiod till sfi och Lärvux

Svenska för invandrare

Du kan anmäla dig till sfi under hela året, det finns ingen sista anmälningsdag.

Lärvux – komvux som särskild utbildning

Du kan söka till Lärvux när du vill då kurserna har flera starter under året.

sv