$left
$middle

Ansök till Komvux Malmö

Ansökan till utbildningar på grundläggande och gymnasial nivå görs via e-tjänst. Se nedan om hur du ansöker och när du får besked om antagning.

Sökande till sfi – svenska för invandrare och Lärvux

För ansökan till sfi och Lärvux se respektive webbsida.

Ansök till utbildning på grundläggande och gymnasial nivå

För dig med skyddade personuppgifter

Har du skyddad identitet eller adress? Då ska du inte använda e-tjänst när du ansöker till komvux första gången. Kontakta Vuxvägledning Malmö via anonym e-post, vuxvagledning@malmo.se för information om hur du ansöker till Komvux Malmö.

Var gärna ute i god tid inför kommande ansökningsperiod då det inför din ansökan också kommer att krävas ett personbevis som beställs från Skatteverket.

Sökande från andra kommuner

Om du är folkbokförd i en annan kommun och vill studera inom vuxenutbildningen i Malmö gör du en ansökan i god tid via Komvux Malmös e-tjänst till den utbildning du vill studera. Skriv sedan ut din ansökan och skicka den till vuxenutbildningen i din hemkommun tillsammans med de bilagor de behöver.

Det är din hemkommun som beslutar om de kan finansiera din utbildningsplats i Malmö. Först efter att de godkänt din ansökan kan vi behandla den.

Villkor och ansökan för nordiska- och EU/ESS-medborgare

Om du är EU/ESS-medborgare och inte har svenskt personnummer behöver du ansöka om rätt att studera på Komvux Malmö.

sv