$left
$middle

Om antagningen

När du gjort en ansökan till Komvux Malmö hamnar den hos Vuxantagningen. Där behandlas den utifrån olika regler om urval, prioritet och karens. Alla regler finns till för din rättssäkerhet och för att ge de Malmöbor med störst behov en möjlighet att studera och skaffa sig ett arbete.

Dokument och intyg

För att ge dig rätt förutsättningar att antas till din utbildning behöver du skicka med betyg, dokument och intyg när du gör din ansökan. De styrker att du är behörig till de studier du sökt och placerar dig i rätt urvalsgrupp.

Du laddar upp dina dokument tillsammans med din ansökan via vår ansökningswebb. Om vi saknar dokument och intyg kontaktar vi dig så att du får möjlighet att komplettera.

Om du saknar betyg och intyg

Om du ännu inte fått de betyg eller intyg du behöver när du gör din ansökan behöver du komplettera din ansökan senare. Observera att det finns en sista dag för att komplettera. Om du inte skickat in dina kompletteringar i tid kan vi inte behandla din ansökan och du sätts då som obehörig.

Det är ditt ansvar som sökande att bifoga relevanta intyg och dokument. Om du laddar upp kompletterande dokument vid ett senare tillfälle än då ansökan görs är det viktigt att du meddelar oss genom ett mail till vuxantag@malmo.

Restantagning

Om det finns lediga platser på en utbildning kan ansökningsperioden förlängas eller öppnas upp igen efter stängning. Restantagning kan göras upp till två veckor efter kursstart. Det innebär att du kan få en plats även efter det att kursen har startat.

Antagningsbesked

Du får veta om du blivit antagen senast 1 vecka före kursstart, om du har sökt i tid. Skulle du inte vara behörig eller om någon av dina sökta kurser blivit inställd får du särskilt besked om detta.

Du hittar information om din ansökan genom att logga in på "Min sida" på ansökningswebben.

Obligatorisk närvaro vid kursstart

För att behålla din plats på en kurs eller utbildning som du har blivit antagen till behöver du komma till första kurstillfället.

Om du är sjuk och inte kan närvara behöver du meddela din frånvaro genom att kontakta din utbildningsanordnare. Hur du gör står i ditt antagningsbesked.

Om du är obehörig

Om du är obehörig kan det bero på att du inte har de förkunskapskrav som ställs, att du redan är antagen till samma kurs eller redan har betyg i kursen du sökt. Det kan också bero på att du fått meddelande om att du ska komplettera med vissa dokument (till exempel betyg) men att du ännu inte gjort detta.

Om du har ångrat dig eller inte kan studera

När du tackar nej till studier du blivit antagen till eller om du inte kan eller vill studera ska du anmäla att du vill göra ett avbrott.

Har du frågor?

Kontakta Vuxantagning Malmö

Vuxantagningen i Malmö tar emot och behandlar ansökningar till Komvux Malmö, med undantag för anmälningar till sfi. Vuxenantagningen ansvarar även för ansökningar till komvux i andra kommuner.

E-post: vuxantag@malmo.se

sv