Barnskötare, 1350 p

För dig som vill arbeta med barn och dess lärande.

Utbildningens innehåll

Denna utbildning förbereder dig för ett arbete som barnskötare i förskolan. Utbildning till barnskötare ger dig kunskap om barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och om olika pedagogiska verksamheter.

Kursintroduktioner samt en examination per kurs är obligatoriska på skolan. Första veckan innefattar obligatorisk introduktion och kartläggning med möjlighet till validering på skolan.

STUDIEFORM
Studieformen är flexibel med möjlighet till varierande grad av distansundervisning och lektioner, föreläsningar och träffar på skolan i Malmö, utifrån individuella förutsättningar och behov.

Arbetsplatsförlagt lärande

För att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig utbildningen ingår 8 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL) förlagda på förskola inom kommunen.

Efter utbildningen

Efter godkänd utbildning får du en yrkesexamen som barnskötare och kan arbeta som barnskötare på förskola eller annan liknande verksamhet.

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå/grundskola årskurs 9.
Utbildningstid
1350 studiestödspoäng

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Svensk Vård och Kompetensutveckling
Kattsundsgatan 15, Malmö

Välkommen till Svensk Vård och Kompetensutveckling

Svensk Vård och Kompetensutveckling är ett utbildningsföretag som ingår i Arenakoncernen. Vi finns på flera orter i landet och arbetar även med distanslärande.

Läs mer om Svensk Vård och Kompetensutveckling på skolans egen webbplats.

Foto: Colourbox.com