$left
$middle
Vana händer i färd med att mura en tegelvägg. 

Murare

Vill du ha ett varierande och rörligt arbete? Som murare jobbar du bland annat med traditionellt mureri, plattsättning och putsning av fasader. Yrket kräver noggrannhet och yrkesskicklighet. Möjligheterna att få arbete i framtiden är mycket goda.

Efter utbildningen kan du kan arbeta åt privatpersoner, kommunala verksamheter, på kontor och i industrier.

Hur ser utbildningen ut?

I utbildningen till murare varvar du teori och praktik. I utbildningen ingår kurser inom husbyggnad, plattsättning och murning. Under din utbildning lär du dig hur man bygger upp husväggar med lättbetongblock och hur man klär huset med fasadtegel eller puts. Även plattsättning utförs ibland av murare.

Du får också grundläggande teoretiska kunskaper inom till exempel ritningsläsning, arbetsmiljö och byggteknik. Du får även prova på praktiska övningar inom anläggning, snickeri/träarbete. Därefter läser du kurser inom din valda yrkesinriktning till murare. Under utbildningen får du också läsa säkerhetsutbildningar relevanta för branschen.

Utbildningen passar dig som är noggrann och kan samarbeta, planera och organisera. Du behöver vara i god fysisk form och vara uthållig.

En stor del av arbetet är praktik där du har goda chanser att få kontakt med företag för arbete efter avslutad utbildning.

Kvalificering till murare

Efter att du genomfört dina kurser i utbildningspaketet påbörjas en kvalificeringstid där du jobbar som lärling i ett branschföretag. Under kvalificeringstiden som är 24/30/36 månader beroende på yrke så har du en lärlingslön enligt gällande avtal.

Hermods är godkända utbildningsgivare och uppfyller Byggindustrins Yrkesnämnds, BYN:s kriterier.

Arbetsförlagt lärande

Obligatorisk praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen. Minst 15 procent av utbildningen består av APL där du får praktisk kunskap och erfarenhet inom yrket. Du genomför din APL på ett företag och följer arbetsplatsens arbetstider.

Vem kan läsa utbildningen?

Utbildningen är för dig som har kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 eller delkurs 4.

Utbildningens längd

  • 1100 studiestödspoäng
  • heltidsstudier
  • 41 veckor

Exakt hur många veckor utbildningen pågår är individuellt beroende på vilka kunskaper du har med dig in. Angivet antal veckor är maxantalet.

Kurser och poäng

I kurslistan finns namn, kurskod och antal poäng på de kurser som ingår i utbildningen.

Murare som bankar en sten tillrätta.

Att jobba som murare

I den här filmen möter du Birgitta när hon berättar om sitt arbete som murare.

Vad gör en murare?

Som murare jobbar du bland annat med traditionellt mureri, plattsättning och putsning av fasader. Muraryrket är ett av de äldsta inom byggjobben och det finns många olika arbeten inom yrket. Material och tekniker har utvecklats mycket men hantverksskickligheten är fortfarande lika stor. Muraren arbetar både inne och ute beroende på vad som ska byggas men det är oftast mer utomhusjobb.

Det finns också murare som gör inredningsjobb, till exempel väggar av tegel eller puts. Som murare kan du också arbeta med stuckatur, utsmyckningar av gips, exempelvis dekorativa taklister och takrosetter. Arbetet sker till största del utomhus och ofta i ett arbetslag.

Var kan jag arbeta?

Arbetet bedrivs både på nybyggen, ombyggnader och i samband med renoveringar. Det ingår i jobbet att arbetsplatserna skiftar och det är vanligt med arbete utanför hemorten.

Vilken lön har en murare?

En murare har genomsnitt 36 400 kr i lön per månad. Lönen kan påverkas av exempelvis geografisk plats, var du arbetar samt hur lång arbetslivserfarenhet du har.

(Enligt 2022 års lönestatistik från SCB:s statistikdatabas).

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsförmedlingen bedömer att det är brist på murare inom de närmaste 5 åren. Det innebär att du som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha mycket stora möjligheter till arbete.

Bra att veta

Utbildningsplats, validering och studieform samt länkar till mer information.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar

sv