$left
$middle

Murare

Vill du ha ett varierande och rörligt arbete? Jobbet som murare kräver noggrannhet och du använder vattenpasset och ett uppspänt snöre för att varje lager av tegelstenar ska bli plant och inte luta.

Arbetet görs för hand och du använder mursleven för att lägga på murbruk. Arbetet sker till största del utomhus och ofta i ett arbetslag. Det ingår i jobbet att arbetsplatserna skiftar och det är vanligt med arbete utanför hemorten.

Utbildningens innehåll

Som murare är dina arbetsuppgifter främst att bygga upp husets väggar med lättbetongblock och att klä huset med fasadtegel. Även plattsättning utförs av murare.

I utbildningen ingår kurser inom husbyggnad samt yrkesinriktningen mot murare. Där får du grundläggande teoretiska kunskaper inom till exempel ritningsläsning, arbetsmiljö och byggteknik. Du får även prova på praktiska övningar inom anläggning, snickeri/träarbete. Därefter läser du kurser inom din valda yrkesinriktning.

Utbildningen är individanpassad och beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet, kan studielängden variera.

Du utför putsning med olika sorters bruk som sprutas eller läggs på förhand. En del murare utför även inredningsjobb, till exempel väggar av tegel eller puts och murverk för spisar.

Praktisk information

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 i svenska eller svenska som andraspråk.

Utbildningstid och ansökningsperiod

1250 studiestödspoäng

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.

Studieform

Klassrum heltid.

I utbildningen ingår även arbetsförlagt lärande (APL).

Efter utbildningen

Utbildningen är en grundutbildning. Du får tillgodoräkna dig utbildningens 1200 poäng vilket blir lika många timmar i din lärlingsbok när du efter utbildningen fått en lärlingsanställning.

Efter avslutad utbildning och lärlingsanställningen som är totalt på totalt 5800 timmar, är du berättigad till yrkesbevis genom BYN (Byggnadsindustrins yrkesnämnd).

Validering

Har du kunskaper inom området kan dessa valideras och ditt slutdatum tidigareläggas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper när du har påbörjat din utbildning.

Mer om validering.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar