$left
$middle
En tekniker kollar datainställningar på en maskin.

CNC-tekniker

En CNC-tekniker programmerar och sköter datorstyrda maskiner och/eller robotar för tillverkning av olika detaljer inom industrin. Yrket passar dig som är noggrann, tekniskt lagd och som vill ha en karriär inom den svenska industrin.

Möjligheterna att få arbete i framtiden är mycket goda. Arbeten finns bland annat inom verkstadsindustrin, fordonsindustrin och tillverkningsindustrin.

Hur ser utbildningen ut?

Som CNC-tekniker kvalitetssäkrar du produktionsflödet från början till slut genom att programmera maskiner utifrån ritningar eller CAD/CAM-underlag.

I och med att tillverkningsindustrin blir mer och mer avancerad ställs högre krav på kompetent personal. Den här utbildningen ger de färdigheter som krävs för att självständigt kunna programmera utifrån ritningar och CAD/CAM och ger också kompetens inom flera olika typer av maskiner och programmeringsspråk.

Teori varvas med praktiska moment under utbildningen och du kommer vara ute på praktik (arbetsplatsförlagt lärande) under utbildningen.

Utbildningen ger dig kunskaper i allt från att läsa ritningar och programmera till att rigga och övervaka produktionsprocessen.

Utbildningen passar dig som gillar att skapa samt är både teoretiskt- och praktisk lagd.

I utbildningen till CNC-tekniker finns möjlighet att ta grönt respektive blått certifikat inom CNC-teknik.

Arbetsförlagt lärande

Obligatorisk praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen. Praktiken är ett bra tillfälle för dig att visa arbetsgivaren dina kunskaper. Det kan i många fall leda till jobb efter utbildningen.

Vem kan läsa utbildningen?

Utbildningen är för dig som har kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 eller delkurs 4.

Utbildningens längd

  • 1600 studiestödspoäng
  • heltidsstudier
  • 64 veckor

Exakt hur många veckor utbildningen pågår är individuellt beroende på vilka kunskaper du har med dig in. Angivet antal veckor är maxantalet.

Kurser och poäng

I kurslistan finns namn, kurskod och antal poäng på de kurser som ingår i utbildningen.

En CNC-tekniker programmerar en maskin.

”Mitt arbete handlar om att styra och programmera en maskin som svarvar till en yta som ska ha en viss funktion.”

I den här intervjun från arbetsförmedlingen träffar du Emil som jobbar som CNC-operatör.

Vad gör en CNC-tekniker?

Att arbeta som CNC-tekniker innebär att du använder datorstyrda maskiner för att tillverka precisionsdelar och komponenter inom industrin. Det kan till exempel vara att ta fram fordonsdelar i metall eller hårdvara i plast genom att svarva, fräsa, svetsa eller borra.

Du programmerar maskinerna med specifika instruktioner, övervakar produktionen och säkerställer att delarna är korrekta och av hög kvalitet.

Arbetet kräver noggrannhet, teknisk kunskap och problemlösningsförmåga då du behöver lösa eventuella maskinproblem och justera inställningar för att uppnå önskade resultat.

Det är en viktig roll inom tillverkningsindustrin där precision och effektivitet är avgörande.

Var kan jag arbeta?

Efter utbildningen kan du arbeta på små och stora företag inom verkstadsindustrin, fordonsindustrin och tillverkningsindustrin.

Vilken lön har en CNC-tekniker?

En CNC-tekniker har genomsnitt 30 900 i lön per månad. Lönen kan påverkas av exempelvis geografisk plats, var du arbetar samt hur lång arbetslivserfarenhet du har.

(Enligt 2022 års lönestatistik från SCB:s statistikdatabas).

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsförmedlingen bedömer att det är stor brist på CNC-tekniker inom de närmaste 5 åren. Det innebär att du som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete. Möjligheterna på arbetsmarknaden är störst för CNC-tekniker som självständigt kan programmera utifrån ritningar eller CAD/CAM och som har kompetens inom flera olika typer av maskiner och programmeringsspråk.

(Arbetskraftsbarometern 2021)

Bra att veta

Utbildningsplats, validering och studieform samt länkar till mer information.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar

sv