$left
$middle
Koncentrerad ung kvinna kontrollerar spänningen i en elanläggning. 

Installationselektriker

Som installationselektriker drar du ledningar och monterar el-centraler i olika typer av byggnader. Det är ett varierande och kreativt arbete med mycket kundkontakt. Möjligheterna att få arbete i framtiden är mycket goda.

Efter utbildningen kan du kan arbeta med el-installation hos privatpersoner, fastighetsägare och industrier.

Hur ser utbildningen ut?

Som installationselektriker drar du ledningar i nya bostäder, kontor, köpcentra och liknande. Du kan också arbeta med ombyggnation och renoveringar av befintliga hus. Det är ett rörligt och varierande arbete som kan ske både på höga höjder och i trånga utrymmen.

Utbildningen passar dig som gillar att jobba med händerna och vill ha ett rörligt jobb. Du gillar även matematik och problemlösning.

Teori varvas med praktiska moment under utbildningen och du kommer vara ute på praktik mycket.

Efter utbildningen och efter genomförd lärlingstid kan du söka ECY-certifikat. Kravet för certifikat är 1500 gymnasiepoäng enligt ECY, godkända betyg i matematik, svenska och engelska enligt förkunskapskraven nedan, intyg i skötselföreskrifter samt 1600 timmar verifierad yrkespraktik.

Elektriker med kablar hängande över sin axel.

Vanliga uppgifter för en installationselektriker

Här är några exempel på arbetsuppgifter som kan ingå i installationselektrikerns arbete:

 • Dra ledningar i rör i väggar, tak och golv
 • Montera el-centraler
 • Montera belysning
 • Sätta upp strömbrytare och vägguttag
 • Planera kabelvägar och installera exempelvis kanaler och kabelstegar
 • Konstruera ritningar och sköta dokumentering till kunders anläggningar
 • Ansluta vitvaror så som kylskåp, spisar och tvättmaskiner
 • Montera ned gammal el-utrustning och kablar vid ombyggnation
 • Installera och programmera styrsystem i fastigheter

Arbetsförlagt lärande

Obligatorisk praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen. Praktiken är ett bra tillfälle för dig att visa arbetsgivaren dina kunskaper. Det kan i många fall leda till jobb efter utbildningen.

Vem kan läsa utbildningen?

Utbildningen är för dig som har kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk A eller 1, matematik A eller 1 och engelska A eller 5.

Utbildningens längd

 • 1800 studiestödspoäng
 • heltidsstudier
 • 64 veckor

Exakt hur många veckor utbildningen pågår är individuellt beroende på vilka kunskaper du har med dig in. Angivet antal veckor är maxantalet.

Kurser och poäng

I kurslistan finns namn, kurskod och antal poäng på de kurser som ingår i utbildningen.

Elektriker klipper ledningar.

Förmågor som kan vara bra att ha i yrket

 • Serviceinriktad: Kundkontakter ingår i jobbet, särskilt serviceelektriker träffar mycket kunder under en dag. Det är därför viktigt att vara serviceinriktad och ha ett bra kundbemötande.

 • Säkerhetsfokus: Säkerheten är viktig och kräver att man är noggrann.

 • Problemlösningsförmåga: Elektriker ställs ofta inför olika utmaningar och behöver vara bra på att lösa problem som uppstår.

 • God fysik: Arbetet kan ibland vara tungt, till exempel när man ska montera in kablar och elcentraler.

Vad gör en installationselektriker?

Som installationselektriker arbetar du med att göra elektriska installationer i nya bostäder, kontor, köpcentra och liknande. Du kan också arbeta med ombyggnation och renoveringar av befintliga hus. Du drar ledningar, monterar el-centraler och sätter upp strömbrytare. Du arbetar ofta efter en ritning och efter montage gör du en teknisk beskrivning av installationen.

Det är ett rörligt och varierande arbete som kan ske både på höga höjder och i trånga utrymmen.

Arbetet med kunden kan vara kreativt. Som elektriker är du ofta är delaktig i att hitta en modern, lokalanpassad och snygg helhetslösning för installationen som efterfrågas.

Som elektriker kan du också vara med och arbeta för den gröna utvecklingen, genom att exempelvis installera solpaneler och laddstolpar.

Var kan jag arbeta?

Som installationselektriker kan du arbeta hos privatpersoner, fastighetsägare och industrier. På stora installationsföretag är du ofta specialiserad inom ett område. Arbetar du i ett mindre installationsföretag har du vanligtvis bredare arbetsuppgifter där installation av datanät och TV-anläggningar kan ingå.

Vilken lön har en installationselektriker?

En installationselektriker har genomsnitt 34 800 kr i lön per månad. Lönen kan påverkas av exempelvis geografisk plats, var du arbetar samt hur lång arbetslivserfarenhet du har.

(Enligt 2022 års lönestatistik från SCB:s statistikdatabas).

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsförmedlingen bedömer att det är stor brist på installationselektriker inom de närmaste 5 åren. Det innebär att du som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.

(Arbetskraftsbarometern 2021)

Bra att veta

Utbildningsplats, validering och studieform samt länkar till mer information.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar

sv