Installationselektriker

Utbildningen passar dig som gillar att jobba med händerna och vill ha ett rörligt jobb. Du gillar även matematik och problemlösning.

Utbildningens innehåll

Som installationselektriker drar du ledningar i nya bostäder, kontor, köpcentra och liknande. Du kan också arbeta med ombyggnation och renoveringar av befintliga hus. Det är ett rörligt och varierande arbete som kan ske både på höga höjder och i trånga utrymmen.

STUDIEFORM
64 veckor, heltid

Arbetsplatsförlagt lärande

Teori varvas med praktiska moment under utbildningen och du kommer vara ute på praktik (så kallat arbetsplatsförlagt lärande) under utbildningen. Praktiken är ett bra tillfälle för dig att visa arbetsgivaren dina kunskaper. Det kan i många fall leda till jobb efter utbildningen.

Efter utbildningen

Efter utbildningen och efter genomförd lärlingstid kan du söka ECY-certifikat. Kravet för certifikat är 1500 gymnasiepoäng enligt ECY, godkända betyg i matematik, svenska och engelska enligt förkunskapskraven nedan, intyg i skötselföreskrifter samt 1600 timmar verifierad yrkespraktik.

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk A eller 1, matematik A eller 1 och engelska A eller 5.
Utbildningstid
1800 studiestödspoäng

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Lernia AB
Fårögatan 8, Malmö

Välkommen till Lernia AB

Lernia arbetar med att matcha människors unika kompetens, talang och potential med Sveriges arbetsgivares behov av arbetskraft. Lernia finns över hela landet och arbetar med individer, företag och organisationer. Det gör vi genom:

  • Vuxenutbildning
  • Bemanning och rekrytering
  • Omställning, matchning och karriärväxling

Läs mer om Lernia AB på skolans egen webbplats.

Foto: Colourbox.com