Svetsare – industriteknik

Vill du ha möjlighet att jobba i ett mångfacetterat yrke med stora karriärmöjligheter?

Gillar du att jobba med händerna, eller vill jobba i en high-tech miljö med robotar, eller kanske få möjlighet till en internationell karriär? Då kan ett arbete som svetsare passa dig!

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig kompetens och färdigheter för arbete som svetsare. Teori varvas med praktiska moment under utbildningen och du kommer vara ute på praktik (arbetsplatsförlagt lärande) under utbildningen. Din praktik kan i många fall leda till jobb efter utbildningen.

Med hjälp av svetsning sammanfogar man metalldelar med olika svetsmetoder, eller så övervakar man och programmerar robotar som utför svetsarbetet. Är man intresserad av en internationell karriär så kan man utbilda sig till IW-svetsare som är en kvalitetsgranskad utbildning med stora internationella karriärmöjligheter. Industri är ett område där det råder stor efterfrågan på utbildad arbetskraft

STUDIEFORM
Heltid

Arbetsplatsförlagt lärande

APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningstiden.

Efter utbildningen

Efter en utbildning till svetsare är arbetsmarknaden mycket god. Arbeten finns bland annat inom verkstadsindustrin, underhåll och reparation, vid olika brobyggen och installation av rörsystem.

Även inom byggbranschen är arbetsmöjligheterna mycket goda och idag har till exempel ca 70% av byggnader en stålkonstruktion som det krävs svetsprövningar för att få arbeta med samt goda kunskaper inom standarder.

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 i svenska eller svenska som andraspråk.
Utbildningstid
1600 studiestödspoäng

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Veldi
Kantyxegatan 17, Malmö

Välkommen till Veldi

Vi ger de grundläggande kunskaper som krävs för att arbeta inom industrin. Våra lärare är handplockade från branschen. Kännetecknande för dem är att de alla har gedigen yrkeserfarenhet från de områden de utbildar inom.

Läs mer om Veldi på skolans egen webbplats.

Foto: Colourbox.com