$left
$middle

Svetsare – industriteknik

Vill du ha möjlighet att jobba i ett mångfacetterat yrke med stora karriärmöjligheter?

Gillar du att jobba med händerna, eller vill jobba i en high-tech miljö med robotar, eller kanske få möjlighet till en internationell karriär? Då kan ett arbete som svetsare passa dig!

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig kompetens och färdigheter för arbete som svetsare. Teori varvas med praktiska moment under utbildningen och du kommer vara ute på praktik (arbetsplatsförlagt lärande) under utbildningen. Din praktik kan i många fall leda till jobb efter utbildningen.

Med hjälp av svetsning sammanfogar du metalldelar med olika svetsmetoder, eller så övervakar du och programmerar robotar som utför svetsarbetet.

Är du intresserad av en internationell karriär så kan du utbilda dig till IW-svetsare som är en kvalitetsgranskad utbildning med stora internationella karriärmöjligheter. Industri är ett område där det råder stor efterfrågan på utbildad arbetskraft.

Praktisk information

Förkunskaper

Kunskaper motsvarande grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 i svenska eller svenska som andraspråk.

Utbildningstid och ansökningsperiod

1600 studiestödspoäng

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.

Studieform

Klassrum heltid.

I utbildningen ingår även arbetsförlagt lärande (APL).

Efter utbildningen

Efter en utbildning till svetsare är arbetsmarknaden mycket god. Arbeten finns bland annat inom verkstadsindustrin, underhåll och reparation, vid olika brobyggen och installation av rörsystem.

Även inom byggbranschen är arbetsmöjligheterna mycket goda. Idag har till exempel cirka 70% av byggnader en stålkonstruktion som det krävs svetsprövningar för att få arbeta med samt goda kunskaper inom standarder.

Validering

Har du kunskaper inom området kan dessa valideras och ditt slutdatum tidigareläggas. Läraren kommer att kartlägga och vid behov validera dina kunskaper när du har påbörjat din utbildning.

Mer om validering.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar