$left
$middle
Person i skyddskläder utför svetsarbeten i en större metallkonstruktion. 

Svetsare – industriteknik

Som svetsare jobbar du med att förena olika material genom svetsning för att skapa produkter och strukturer som är säkra och hållbara. Det är ett yrke som kräver noggrannhet, teknisk kunskap och skicklighet.

Möjligheterna till jobb i framtiden är mycket goda. Efter utbildningen kan du arbeta inom exempelvis tillverkningsindustrin, byggindustrin och verkstadsindustrin.

Hur ser utbildningen ut?

Under din utbildning till svetsare studerar du grundläggande teori om olika svetsmetoder, material och säkerhetsföreskrifter.

Du övar också praktiska färdigheter genom att träna på svetsning under övervakning av erfarna instruktörer. Under de praktiska övningarna jobbar du med olika typer av svetsning såsom bågsvetsning, gas- och gasolssvetsning eller andra avancerade tekniker beroende på kursens inriktning.

Under utbildningen får du lära dig att hantera olika typer av svetsutrustning och arbetsmaterial. samt hur man övervakar och programmerar robotar som utför svetsarbete. Du lär dig om olika typer av svetsning beroende på material, till exempel svetsning av metall eller plast.

Kunskap om hur du arbetar säkert är också en viktig del i utbildningen. Du lär dig hur du använder skyddsutrustning och följer säkerhetsföreskrifterna för att undvika olyckor.

Teori varvas med praktiska moment under utbildningen och du kommer vara ute på praktik (arbetsplatsförlagt lärande) under utbildningen.

Utbildningen avslutas med utvärderingar och prov för att bedöma dina kunskaper och färdigheter inom svetsning. Efter godkända prov kan du få möjlighet att ta svetscertifikat som bekräftar din kompetens och ökar möjligheterna att söka arbete inom svetsningsbranschen.

Arbetsförlagt lärande

Obligatorisk praktik, arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i utbildningen. Praktiken är ett bra tillfälle för dig att visa arbetsgivaren dina kunskaper. Det kan i många fall leda till jobb efter utbildningen.

Vem kan läsa utbildningen?

Utbildningen är för dig som har kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå/grundskola årskurs 9 eller delkurs 4.

Utbildningens längd

  • 1600 studiestödspoäng
  • heltidsstudier
  • 64 veckor

Exakt hur många veckor utbildningen pågår är individuellt beroende på vilka kunskaper du har med dig in. Angivet antal veckor är maxantalet.

Kurser och poäng

I kurslistan finns namn, kurskod och antal poäng på de kurser som ingår i utbildningen.

Person som svetsar.

Saira utbildade sig och fick jobb som svetsare

I den här intervjun på Arbetsförmedlingens webbsida möter du Saira som utbildat sig till svetsare.

Vad gör en svetsare?

Som svetsare arbetar du med att sammanfoga olika material, oftast metall, genom svetsning. Arbetet kan ske både manuellt och automatiserat. Tekniken går ut på att du, med hjälp av värme och ett svetsmaterial, smälter ihop material för att skapa en stark och hållbar fog.

Svetsare arbetar med olika typer av svetsmetoder beroende på det material som ska sammanfogas och det arbete som behöver utföras. Du använder olika svetsmaskiner och verktyg för att utföra arbetet. Som svetsare behöver du vara noggrann och följa säkerhetsföreskrifter eftersom arbetsmiljön kan vara farlig på grund av värme och rökutveckling.

Du behöver också ha kunskap om olika typer av material och svetsmetoder för att kunna skapa starka och hållbara svetsfogar. Det är ett yrke som kräver noggrannhet, teknisk kunskap och skicklighet. Som svetsare kan du arbeta både inom- och utomhus. Du använder skyddsutrustning för arbetet.

Var kan jag arbeta?

Efter en utbildning till svetsare är arbetsmarknaden mycket god. Arbeten finns bland annat inom tillverkningsindustrin, byggindustrin, verkstadsindustrin, bilindustrin samt som underhålls- och reparationspersonal vid olika industrier.

Om du är intresserad av en internationell karriär kan du utbilda sig till IW-svetsare som är en kvalitetsgranskad utbildning med stora internationella karriärmöjligheter.

Vilken lön har en svetsare?

En svetsare har genomsnitt 32 600 kr i lön per månad. Lönen kan påverkas av exempelvis geografisk plats, var du arbetar samt hur lång arbetslivserfarenhet du har.

(Enligt 2022 års lönestatistik från SCB:s statistikdatabas).

Hur ser arbetsmarknaden ut?

Arbetsförmedlingen bedömer att det brist på svetsare inom de närmaste 5 åren. Det innebär att du som har den utbildning eller erfarenhet som krävs kommer ha stora möjligheter till arbete.

(Arbetskraftsbarometern 2021)

Bra att veta

Utbildningsplats, validering och studieform samt länkar till mer information.

Foto: Colourbox

Kontaktinformation och länkar

sv