Svetsare – industriteknik

Utbildningar inom industritekniker dig stora möjligheter till jobb eftersom efterfrågan på kvalificerad arbetskraft inom yrket ökar.

Utbildningen är anpassad efter branschens krav och leder till många spännande yrkesroller inom tillverkande industri eller underhåll.

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig kompetens och färdigheter för arbete som svetsare. Utbildningen inleds med en introduktion mot yrkesområdet. Efter introduktionen kan du välja inriktning och svetsmetod ur kurserna inom käl svets, stumsvets och rörsvets.

Som svetsare arbetar du inom verkstadsindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten vid olika industrier. Du kan till exempel arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner.

STUDIEFORM
Heltid / Lärarledda lektioner.

Arbetsplatsförlagt lärande

APL - Arbetsplatsförlagt lärande ingår i utbildningstiden. Du kommer ut på en arbetsplats och får känna på hur det är att delta i yrkeslivet. Här får du också möjlighet att knyta kontakter samt bilda dig en uppfattning om yrket i övrigt.

Efter utbildningen

Många svetsare är anställda på företag inom verkstadsindustrin eller i bygg- och anläggningsbranschen, men du kan också vara anställd på ett företag inom entreprenad där dina uppdrag varierar. Det finns även företag som ger dig möjlighet att resa i yrket.

Förkunskaper
Kunskaper motsvarande svenska/svenska som andraspråk grundläggande nivå delkurs b.
Utbildningstid
1750 studiestödspoäng

Se ansökningswebb för aktuella ansökningsperioder.
Utbildningsanordnare / utbildningslokal
Lernia AB
Tärnögatan 4, Malmö

Välkommen till Lernia AB

Lernia arbetar med att matcha människors unika kompetens, talang och potential med Sveriges arbetsgivares behov av arbetskraft. Lernia finns över hela landet och arbetar med individer, företag och organisationer. Det gör vi genom:

  • Vuxenutbildning
  • Bemanning och rekrytering
  • Omställning, matchning och karriärväxling

Läs mer om Lernia AB på skolans egen webbplats.

Foto: Colourbox.com